Η ψυχοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype, Zoom, Facetime, κλπ.) ενδείκνυται για άτομα που έχουν δυσκολία να επισκεφθούν το γραφείο του ψυχοθεραπευτή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή κινητικών δυσκολιών, για όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι υπηρεσίες ψυχοθεραπείας δεν είναι διαθέσιμες, για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να κάνουν ψυχοθεραπεία στη μητρική τους γλώσσα, καθώς και για όσους ταξιδεύουν συχνά.

Υπό προϋποθέσεις, μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την ψυχοθεραπεία με φυσική παρουσία στο γραφείο του θεραπευτή. Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθιστά την θεραπεία αποτελεσματική είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Ιδανικά, θα ήταν καλό τουλάχιστον μία συνάντηση να είναι από κοντά, καθώς αυτό μπορεί να κάνει την σύνδεση να βιωθεί ως «πιο πραγματική», αλλά και πάλι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Πολλοί θεραπευόμενοι που οι συνθήκες της ζωής τους δεν τους επιτρέπουν να επισκέπτονται το γραφείο του ψυχοθεραπευτή, βρίσκουν την ψυχοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης εξίσου υποστηρικτική και αποτελεσματική.

Επιπλέον, πολυάριθμες μελέτες φαίνεται να καταδεικνύουν ότι η θεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης είναι εξίσου αποτελεσματική με τη συμβατική ψυχοθεραπεία στο γραφείο του θεραπευτή. Ακολουθούν κάποιες εκτενείς ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις μελετών:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183695

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228830802094429#.VI8vaCvF_hs