Η ομαδική ψυχοθεραπεία παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον για θεραπεία και συναισθηματική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Irving Yalom, στο κλασικό του βιβλίο «Η θεωρία και η πρακτική της ομαδικής ψυχοθεραπείας», η ομαδική θεραπεία ενσταλάζει την ελπίδα και δημιουργεί μια αίσθηση της καθολικότητας της εμπειρίας, μέσα από το μοίρασμα των συναισθημάτων και εμπειριών στην ομάδα, που δεν είναι πάντοτε δυνατή στην ατομική θεραπεία. Μια σωστά οργανωμένη ομάδα ψυχοθεραπείας μπορεί να προσθέσει τεράστιο βάθος στη θεραπεία και στο έργο που επιδιώκει ο θεραπευόμενος να επιτύχει.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία επεξεργασίας προβλημάτων στις σχέσεις με τους άλλους και στην ανάκαμψη μετά από οδυνηρές ή τραυματικές εμπειρίες. Το να είναι κανείς σε θέση να εξετάσει τη δική του συμπεριφορά, τις εμπειρίες και τις δυσκολίες του, όχι μόνο μέσα από τα μάτια ενός θεραπευτή, αλλά μέσα από το μοίρασμα και με άλλους που είχαν παρόμοιες ή άλλες εμπειρίες είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική και ισχυρή. Επιπλέον, η ομάδα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή νοηματοδότησης, υποστήριξης και ενίσχυσης σε δύσκολες περιόδους στη διάρκεια των οποίων κάποιο μέλος της αντιμετωπίζει έντονο άγχος ή συναισθηματικό αδιέξοδο.

Η ομάδα είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Οι θεραπευόμενοι μπορούν να μοιραστούν συναισθήματα, ιδέες ή εμπειρίες που δύσκολα θα μοιράζονταν με άτομα του περιβάλλοντος τους. Μπορούν να εισπράξουν κατανόηση και αποδοχή για συμπεριφορές, δυσκολίες ή  ιδιαιτερότητες τους, που μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον μπορεί να αισθάνονται ότι τους στιγματίζουν ή τους απομονώνουν.

Επιπλέον, μέσω της αλληλεπίδρασης, τα μέλη μέσα σε μία ομάδα μπορεί να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Το να παρατηρεί κανείς άλλους να ανταπεξέρχονται με επιτυχία σε διάφορες καταστάσεις, δίνει ελπίδα για εξέλιξη και ανάκαμψη. Καθώς κάθε μέλος προχωρά στη θεραπεία, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και στήριγμα για τους άλλους, καλλιεργώντας στην ομάδα μια αίσθηση επιτυχίας και ολοκλήρωσης.

Σε μια θεραπευτική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι θέλουν να επεξεργαστούν θέματα που αφορούν το παρελθόν ή το παρόν τους ή επιδιώκουν να προάγουν την αυτογνωσία και προσωπική τους ανάπτυξη. Η ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές πεδίο στο οποίο οι θεραπευόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν νέες αποκρίσεις, συμπεριφορές και τρόπους σχετίζεσθαι στην πορεία τους προς την συναισθηματική ωρίμαση και αλλαγή.

Συνήθως, η ομάδα περιλαμβάνει έναν θεραπευτή (και κάποιες φορές κι έναν συν-θεραπευτή) και αποτελείται από τέσσερα έως και δώδεκα μέλη. Οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 90΄.