Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να εξετάσουν σε βάθος την σχέση τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία και την ποιότητα της σχέσης, να επιλύσουν συγκρούσεις, να ξεπεράσουν δυσκολίες και προβλήματα ή να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της σχέσης τους, με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου θεραπευτή. Στην θεραπεία ζεύγους δίνεται έμφαση στην σχέση και στην επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι και λιγότερο στα ατομικά ζητήματα του κάθε συντρόφου.

Συχνά τα ζευγάρια αναζητούν βοήθεια με αφορμή κάποια συγκεκριμένη δυσκολία ή συμπεριφορά (απιστία, ασθένεια, υπογονιμότητα, συγκρούσεις, κλπ.), ενώ άλλες φορές είναι μια γενικευμένη αίσθηση αδιεξόδου και έλλειψης ικανοποίησης από την σχέση που οδηγεί στην απόφαση της θεραπείας.

Η προσέγγιση μου στην θεραπεία ζεύγους αντλεί από τις σύγχρονες ψυχαναλυτικές, ψυχοδυναμικές και συστημικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, την οικειότητα, τη σεξουαλική ζωή και την συντροφική σχέση, που συχνά εμφανίζουν τα ζευγάρια. Η θεραπεία είναι επικεντρωμένη στα προβλήματα και στις λύσεις. Κατά την περίοδο αξιολόγησης, η έμφαση δίνεται στην κατανόηση της φύση της δυσκολίας και τις συμπεριφορές κάθε συντρόφου που συνεισφέρουν και διατηρούν τα προβλήματα και την αμοιβαία αίσθηση αδιεξόδου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το ζευγάρι αναπτύσσει βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων του και των λόγων που επανειλημμένα καταλήγουν σε συγκρούσεις με παρόμοιο περιεχόμενο (π.χ. χρήματα, ανατροφή των παιδιών, κατανομή ευθυνών, ζήλια, απιστία, κλπ.) ή μορφή και αλληλουχία συμπεριφορών (π.χ. ο ένας προσεγγίζει ενώ ο άλλος αποσύρεται). Με την ολοκλήρωση της θεραπείας, κάθε μέλος του ζευγαριού αναπτύσσει μια καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων φόβων και των ανησυχιών του για την σχέση και την αλλαγή, αλλά και τις δεξιότητες για να σπάσουν από μόνοι τους τον δυσλειτουργικό κύκλο επικοινωνίας και τα αδιέξοδα.

Εκτός από το να βοηθά τα ζευγάρια να επιλύουν δυσκολίες ή συγκρούσεις, η θεραπεία ζεύγους βοηθά επίσης τους συντρόφους να εντοπίζουν και να καλλιεργούν περιοχές κοινών ενδιαφερόντων, στόχων και αξιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτοί οι θετικοί παράγοντες παρέχουν ανθεκτικότητα έναντι των αναπόφευκτων πιέσεων που συνδέονται με τις μακροχρόνιες σχέσεις ή/και το μεγάλωμα των παιδιών. Τα ζευγάρια όπου οι σύντροφοι καταλαβαίνουν, εκτιμούν, υποστηρίζουν ενεργά και απολαμβάνουν ο ένας την παρουσία του άλλου, μένουν μαζί για περισσότερα χρόνια και αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την σχέση τους.