Η προσέγγιση μου στην ψυχοθεραπεία βασίζεται στις αρχές της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, αλλά ενσωματώνει στοιχεία και από άλλες προσεγγίσεις (γνωσιακή, συστημική) όπου κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθεί η καταλληλότερη θεραπευτική τεχνική για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι μία μορφή εντατικής θεραπείας βασισμένη στις θεωρίες και τις αρχές της ψυχανάλυσης. Μελετά τις ψυχολογικές δυνάμεις που αποτελούν την βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και βασίζεται στην πεποίθηση ότι παράγοντες που ξεπερνούν τη συνειδητή επίγνωσή μας (σιωπηρές πεποιθήσεις για τον εαυτό και τους άλλους, ασυνείδητες επιθυμίες και φαντασιώσεις) έχουν μια βαθιά επίδραση στα κίνητρα και στη συμπεριφορά μας. Αν και αγνοούμε την ύπαρξη τους στην καθημερινότητά μας, οι παράγοντες αυτοί συχνά σχετίζονται με τις δυσκολίες για τις οποίες οι θεραπευόμενοι αναζητούν θεραπεία.

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ενδείκνυται για ανθρώπους οι οποίοι, αν και έχουν επιτύχει κάποια επιτυχία στην εργασία και στις σχέσεις τους, δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την ζωή τους ή/και εμφανίζουν κάποια ενοχλητικά συμπτώματα (άγχος, θλίψη, αίσθηση συναισθηματικού κενού). Η ψυχοδυναμική θεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους ανθρώπους που βιώνουν:

  • Χρόνια χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • Αίσθηση αναποτελεσματικότητας και αποτυχίας στην εργασία
  • Έλλειψη ευελιξίας, ακαμψία και μεγάλη ανάγκη για έλεγχο
  • Χρόνιες ανησυχίες/άγχος
  • Επαναλαμβανόμενη κατάθλιψη
  • Δυσκολία να αισθανθούν χαρά και ικανοποίηση, ακόμη και όταν τα πράγματα «πηγαίνουν καλά»
  • Έντονο θυμό και ευερεθιστότητα
  • Επαναλαμβανόμενες απογοητεύσεις σε ερωτικές σχέσεις και φιλίες
  • Προβλήματα με τη οικειότητα ή/και τις σεξουαλικές σχέσεις

Οι θεωρίες και οι τεχνικές που διακρίνουν την ψυχοδυναμική θεραπεία από άλλους τύπους θεραπείας περιλαμβάνουν την εστίαση στον εντοπισμό, την αναγνώριση, κατανόηση, έκφραση και υπέρβαση των αρνητικών, αντιφατικών και καταπιεσμένων συναισθημάτων, με στόχο την βελτίωση των εμπειριών, των διαφόρων πτυχών της ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου. Ο θεραπευτής βοηθά  τον θεραπευόμενο να καταλάβει πώς τα καταπιεσμένα ή αντικρουόμενα συναισθήματα του επηρεάζουν τα κίνητρα του, την λήψη αποφάσεων, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις του. Η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι επίσης κατάλληλη για να βοηθήσει εκείνους που γνωρίζουν και κατανοούν την προέλευση των δυσκολιών τους, αλλά δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους από μόνοι τους. Οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν να αναλύουν και να επιλύουν τα σημερινά τους ζητήματα και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους στις τρέχουσες σχέσεις μέσω αυτής της βαθιάς εξερεύνησης και ανάλυσης προηγούμενων εμπειριών και συναισθημάτων.

Με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο θεραπευόμενος ενθαρρύνεται να μιλά ελεύθερα για οτιδήποτε επιλέγει, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών θεμάτων, φόβων, επιθυμιών, ονείρων και φαντασιώσεων. Ο στόχος είναι η εξάλειψη ή η ύφεση των συμπτωμάτων, αλλά και οφέλη όπως η αυξημένη αυτοεκτίμηση, η καλύτερη χρήση των ταλέντων και ικανοτήτων του θεραπευόμενου και η βελτίωση στην  ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ικανοποιητικών σχέσεων.

Η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους  και άλλων σοβαρών ψυχολογικών διαταραχών, αλλά και ιδιαίτερα επωφελής σε όσους νιώθουν συναισθηματικό αδιέξοδο, ότι έχουν χάσει το νόημα στη ζωή τους και έχουν δυσκολία στη διαμόρφωση ή τη διατήρηση προσωπικών σχέσεων. Μελέτες έχουν βρει ότι άλλες αποτελεσματικές εφαρμογές της ψυχοδυναμικής θεραπείας περιλαμβάνουν τον εθισμό, την κοινωνική διαταραχή άγχους και τις διατροφικές διαταραχές.