Η ατομική θεραπεία (ή ψυχοθεραπεία) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο πελάτης συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο ψυχοθεραπευτή σε ατομική βάση, σε ένα ασφαλές, φροντιστικό και εμπιστευτικό περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσει τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές του, να επεξεργαστεί δύσκολες αναμνήσεις ή εμπειρίες του παρελθόντος, να εντοπίσει πτυχές της ζωής του που θα ήθελε να αλλάξει, να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις σχέσεις του, να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους, να θέσει προσωπικούς στόχους και να επιτύχει την επιθυμητή αλλαγή.

Οι άνθρωποι αναζητούν θεραπεία για διάφορους λόγους: για την αντιμετώπιση δυσκολιών ή προβλημάτων της καθημερινότητας τους, για την διαχείριση μεταβατικών περιόδων που φέρνουν μεγάλες αλλαγές, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ζωής (απώλεια, ασθένεια, θάνατος, κλπ.), για την επεξεργασία και διαχείριση τραυμάτων του παρελθόντος, για την θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους ή άλλων ψυχικών διαταραχών, για την αντιμετώπιση εξαρτήσεων, για την διαχείριση θεμάτων στις σχέσεις τους με τους άλλους (οικογένεια, προσωπικές σχέσεις, δουλειά) ή απλά επειδή επιθυμούν προσωπική ανάπτυξη και μεγαλύτερη αυτογνωσία και ενδυνάμωση.

Η προσέγγιση μου στην ψυχοθεραπεία βασίζεται στις αρχές της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, αλλά ενσωματώνει στοιχεία και από άλλες προσεγγίσεις (γνωσιακή, συστημική) όπου κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθεί η καταλληλότερη θεραπευτική τεχνική για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει από μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια, ανάλογα με τις μοναδικές ανάγκες του πελάτη και τους προσωπικούς του στόχους για την θεραπεία.

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα στο οποίο η μάθηση, η αλλαγή και η ανάπτυξη δεν συμβαίνουν μόνο μέσω της νοητικής κατανόησης των δυσκολιών του θεραπευόμενου, αλλά και μέσω της εμφάνισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων και τρόπων που σχετίζεται στη σχέση με τον ψυχοθεραπευτή. Η εμφάνιση των δυσκολιών του θεραπευόμενου στην θεραπευτική σχέση και η συζήτησή τους σε «πραγματικό χρόνο» με τον ψυχοθεραπευτή προάγει την συναισθηματική και βιωματική μάθηση και είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, μέσα από την εμφάνιση δυσλειτουργικών συμπεριφορικών προτύπων και τη συζήτησή τους στη θεραπεία, επιτυγχάνεται από κοινού μία νέα κατανόηση των δυσκολιών του θεραπευόμενου. Ο θεραπευόμενος αρχίζει να αισθάνεται ότι έχει μεγαλύτερη αίσθηση αυτογνωσίας και ελέγχου στη ζωή του, που οδηγεί σε ποικιλία επιλογών στην εργασία και τις σχέσεις. Τελικά, επικρατεί μια διαρκής, πιο θετική εμπειρία του εαυτού του, των σχέσεων και των δραστηριοτήτων του.